Hướng dẫn khai thác Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019     ->Tải xuống

Bước 1: Truy cập theo đường dẫn: http://thongkedantoc.vn

Bước 2: Di chuyển chuột vào mục “CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ”

Sau đó click vào “Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số 2019” trong mục “CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ”

Bước 3: Chuyển chuột sang bên phải click vào mục “CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 53 DTTS 2019”

Bước 4: Trên giao diện màn hình này, hãy lựa chọn và click vào tiêu chí muốn khai thác

 

Ví dụ: Chọn tiêu chí “Dân số người dân tộc thiểu số” thì sẽ ra các biểu như sau:

Hãy lựa chọn biểu muốn khai thác dữ liệu

Ví dụ: Chọn biểu “Biểu 1a” mà hình khai thác sẽ hiện ra. Tại đây có một số lựa chọn và định dạng hiển thị dữ liệu.

  • - Chọn tìm kiếm theo từng đơn vị tỉnh(Hoặc có thể lựa chọn hết tất cả các tỉnh)
  • - Chọn tìm theo giới tính Nam/Nữ(Hoặc có thể lựa chọn hết)
  • - Lựa chọn năm dữ liệu để xem khai thác
  • - Chọn kiểu hình dạng muốn xem

 

=>Làm tương tự với các Chỉ tiêu khác

Bước 5: Cuối cùng click vào nút “Tìm  kiếm” sẽ cho ra kết quả.