Văn bản - tài liệu

Xem tất cả
Tìm kiếm tài liệu
Tìm kiếm
Danh sách các tài liệu
Số/Ký hiệu Ngày phát hành Tên tài liệu
585/UBDT-KHTC 20/05/2021 Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và khai thác kết quả điều tra
878/UBDT-KHTC 20/07/2020 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019
253/UBDT-KHTC 07/03/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
03/2019/TT-UBDT 25/12/2019 Thông tư 03/2019/TT-UBDT quy định Hệ thống chỉ tiêu công tác dân tộc
1072/UBDT-KHTC 20/09/2019 Về việc tổ chức lễ ra quân và chỉ đạo Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số
1012/UBDT-KHTC 06/09/2019 Về việc triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra DTTS
537/UBDT-KHTC 24/05/2019 Về việc triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
108/UBDT-KHTC 13/02/2019 Về việc triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
02/2018/TT-UBDT 05/11/2018 Thông tư 02/2018/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
593/QĐ-TCTK 03/06/2021 Quyết định 593/QĐ-TCTK Về việc ban hành Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trang kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Head Section Icon

Văn bản - tài liệu

Head Section Icon

Thông kê truy cập

82505

(Lượt truy cập)

Body Section Icon
1

Đang online

Body Section Icon
111

Lượt ghé thăm trong ngày

Hỗ trợ trực tuyến

Video