Danh mục

Mã dân tộc Tên dân tộc
01 Kinh (Việt)
02 Tày
03 Thái
04 Mường
05 Khmer
06 Hoa
07 Nùng
08 Mông
09 Dao
10 Gia Rai
11 Ê Đê
12 Ba Na
13 Sán Chay
14 Chăm
15 Cơ Ho
16 Xơ Đăng
17 Sán Dìu
18 Hrê
19 Raglay
20 Mnông
21 Thổ (4)
22 Xtiêng
23 Khơ mú
24 Bru Vân Kiều
25 Cơ Tu
26 Giáy
27 Tà Ôi
28 Mạ
29 Gié Triêng
30 Co
31 Chơ Ro
32 Xinh Mun
33 Hà Nhì
34 Chu Ru
35 Lào
36 La Chí
37 Kháng
38 Phù Lá
39 La Hủ
40 La Ha
41 Pà Thẻn
42 Lự
43 Ngái
44 Chứt
45 Lô Lô
46 Mảng
47 Cơ Lao
48 Bố Y
49 Cống
50 Si La
51 Pu Péo
52 Rơ Măm
53 Brâu
54 Ơ Đu
55 Người nước ngoài

Head Section Icon

Văn bản - tài liệu

Head Section Icon

Thông kê truy cập

62911

(Lượt truy cập)

Body Section Icon
1

Đang online

Body Section Icon
196

Lượt ghé thăm trong ngày

Hỗ trợ trực tuyến

Video