Kết quả điều tra thu thập thông tin về hiện trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Phần 1: Tổ chức thực hiện: Trình bày các nội dung từ quá trình chuẩn bị đến quá trình tổ chức thực hiện Điều tra 53 DTTS năm 2019 tại các cấp.

Phần 2: Kết quả chủ yếu: Gồm ba chương tương ứng với các nội dung về đặc điểm kinh tế- xã hội của các xã vùng DTTS; dân số và các đặc trưng nhân khẩu học; điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống văn hóa, tinh thần của hộ DTTS.

Phần 3: Biểu tổng hợp. KỲ THAM CHIẾU: 2019 NGÀY ĐĂNG: 09/07/2020


Head Section Icon

Văn bản - tài liệu

Head Section Icon

Thông kê truy cập

64425

(Lượt truy cập)

Body Section Icon
1

Đang online

Body Section Icon
147

Lượt ghé thăm trong ngày

Hỗ trợ trực tuyến

Video